BAYAN PIANO 2V
 • Specyfikacja:
 • Część melodyczna
 • dźwięki: 45 E – C
 • chóry: 4
 • registry: 15, 5 kominów
 • cassotto (kanał): tak
 • Część basowa
 • Manuał basowy
 • dźwięki: 120
 • chóry: 6
 • rzędy guzików: 6
 • registry: 6
 • Manuał melodyczny (konwertor)
 • dźwięki: 58 E - C
 • rzędy guzików: 6
 • chóry: 2
 • registry: 6